Băng ca Cấp Cứu cho Bệnh viện, Phòng khám và các cơ sở y tế khác.